Σε λίγες μέρες μαζί

Σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η σελίδα και θα είναι έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της στους επισκέπτες της. Θα ανακαλύψουμε την τεχνική της αγιογραφίας, την ιστορία των εικόνων και τον ρόλο που έχουν στο χριστιανικό σπίτι.